مخاطب ارجمند برای جستجوی اخبار مربوط به قبل از تیرماه 1394 از نسخه قدیمی یاست استفاده کنید. برای جستجو اینجا را کلیک کنید
توسعه مراکز روزانه نگهداری سالمندان از مهمترین سیاست‌های سازمان بهزیستی در راستای تکریم جامعه سالمندی است.
مدرسه مادربزرگ ها در یزد

Page Generated in 0/0298 sec