printlogo


کد خبر: 27747تاریخ: 1395/10/19 08:13
روابط عمومی ها بریده اند!

 

امیرترقی نژاد

دولت حسن روحانی این روزها جدا از یک جدال فرسایشی هنوز روابط عمومی و رسانه را جدی نگرفته است. شکی نیست که حجم مطالبات گذشته باعث خستگی دوچندان دولت شده است، اما چه بخواهد چه نخواهد در ماههای نه چندان دور باید در یک زور آزمایی سخت بنام "انتخابات" شرکت کند.
بحران کم آبی، حجم انبوهی از مطالبات مردمی و از همه مهمتر انتخابات ریاست جمهوری و فعالیت دوچندان جبهه رقیب دولت، این هشدار را به دولت یادآور می کند که حداقل کار ممکن در این برهه کنونی توجه مهربانانه تر به بخش روابط عمومی و رسانه است.
رسانه های حامی بنا به دلایل مشخص که شاید مهمترین آن عدم تحویل گرفتن بوده است گله مند هستند اما با این همه همچنان همراه تیم روحانی اند.اما روی دیگر قضیه به حاشیه بردن روابط عمومی های دولتی است.ادغام وکوچک سازی روابط عمومی هاکه به دستور محمد باقر نوبخت رقم خورده است خود پاشنه آشیل محکمی برای ضربه خوردن تیم حسن روحانی است.فعالیت های رسانه ای وتبلیغی روابط عمومی با این ضربه مهلک، دوچندان آسیب دیده است و معلوم نیست با این وضعیت رخنگی و روحی کی وچه موقع می خواهد این بازوی اجرایی دولت (روابط عمومی) ترمیم شود.
دیدگاههای بدبینانه و سر سری انتخاب کردن یک تیم روابط عمومی و رسانه ای غیرمتخصص از سوی دولت روحانی که دیدگاه های غیر سیاسی  وجناحی دارد روی دیگر سکه ای است که در روزهای آخر این دولت نفس رسانه ای حسن روحانی را خواهد برید.اعتقاد دارم که روحانی این وضعیت را درک کرده اما از سرناچاری مجبور است با تیم رسانه و روابط عمومی غیر متخصص خود مدارا کند.ولی او نمی داند که امثال دولتمردان او مانند نوبخت و برخی وزرا و مدیرانی که این روزها روابط عمومی را گوشه ای رها کرده اند اول دود آن به چشم خود تجربه خواهند کرد.
تابناک

 


لینک مطلب: http://yazdinews.ir/News/27747.html
Page Generated in 0/0058 sec