کد خبر: 50182
بافت تاریخی جهانی شهر یزد همچون نگینی در دل کویر

به گزارش یزدی نیوز

Page Generated in 0/0051 sec