تماس با ما


نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
تلفن:
موضوع:
متن تماس:
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی زمان زاده
تلفن: 09194963734
ایمیلyazdinews@gmail.com
فکس 03537282022
نشانی: یزد بلوار پاکنژاد خیابان پرورش شماره 28
Page Generated in 0/0477 sec