وی ادامه داد: بالاخره آنها هم در عرصه سیاسی حضور دارند و فعال هستند و به دنبال تقویت جریان شان هستند.

پورمختار تاکید کرد: این قبیل رفتارها فقط دست و پا زدن بیخودی است و به جایی هم نمی رسند، اینها باید به دامن نظام و انقلاب برگرند و تبعیت خودشان را از ولایت و رهبری إثبات کنند.