شناسه خبر: 27584 منتشر شده در مورخ: 1395/09/27 ساعت: 13:22 گروه: میراث و گردشگری
اخیرا برخی از ائمه جمعه که اظهارنظرهای جالب هم در کارنامه آنها دیده می شود در خصوص فعالیت های مرمتی در حوزه میراث فرهنگی انتقاداتی در نقد دولت مطرح کرده اند.

به گزارش یزدی نیوز بررسی اجمالی خطبه های اخیر برخی از ائمه جمعه در استان نشان میدهد در هفته های اخیر تعداد انتقادها علیه فعالیت های حوزه میراث فرهنگی در استان افزایش یافته است.

استان یزد با دارا بودن بیش از 2 هزار هکتار بافت تاریخی یکی از ارزنده ترین مناطق میراثی کشور محسوب می شود و خوشبختانه در سطح ملی و استانی حمایت های گسترده ای برای بهبود وضعیت آثار تاریخی در دست انجام است.
اینکه مرمت بنای ارزشمندی همچون حسینیه امیرچخماق یا خیابان مسجد جامع، یا بهسازی محلات تاریخی ( که بستر مشکلات اجتماعی گسترده ای شده است) را نادیده بنگاریم به تامل بیشتری نیاز دارد.
مقام معظم رهبری فرموده اند: در طول صد و پنجاه سال گذشته با ما این کار را کردند، اسلام و گذشته و میراث فرهنگی و ارزش های دینی و ملی و ملیت و همه چیز ما را تحقیر کردند. غربی هایی که می خواستند بر دنیا تسلط پیدا کنند، همه تمدن ها را تحقیر و بسیاری از آنها را نابود کردند. (19/4/1383)
به نظر می رسد همه مدیران و مسئولان و خصوصا ائمه جمعه محترم به دلیل قدرت درک بالا و روحیه جسور خود می توانند خط مقدم اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری در این حوزه باشند.
برای درک بهتر این منویات بخشی از آن، جهت استحضار ارائه می شود:
1. ظرفیت های فوق العاده 
کشور ایران شأنش خیلی بالاتر از این است که به عنوان یک کشور درجه دوم در دنیا محسوب شود. این کشور باید در سطح بالای کشورها و ملت ها قرار داشته باشد. سابقه تاریخی ما میراث فرهنگی ما، توانایی های مردمی ما ظرفیت های طبیعی ما، همه به ما این را املاء و دیکته می کنند. 
26/5/1390 
 
2. بهره مندی از صنایع دستی 
مسئله ی صنایع دستی شهر قم... مهم است. از سابق که ما قم بودیم و قبل از آن، این شهر معروف بود به صنعت بسیار زیبا و فاخر فرشبافی؛ این بایستی کمک شود. این امکانی است در این شهر، امکان بسیار مهمی هم هست. همه جا شنیده بودیم زنان قم و مردان قم افتخار می کردند به این فرش هایی که در اینجا بافته می شد و معروف بود، می گفتند «فرش نخ فرنگ»؛ نمی دانم حالا هم به همان صورت معروف است و گفته می شود یا نه. به مسئله ی فرششان، به مسئله صنایع دستیِ دیگرشان اهتمام ورزیده شود؛ این می تواند مردم را از درون زندگی خودشان بهره مند و مرفه کند. 
دیدار با مسئولان اجرایی استان قم 5/8/1389 
 
3. تبلیغات و جهت گیری ها 
من تصورم این است که اگر مسئولین کشور و مسئولین استان بتوانند از همین مسئله ی گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح و با جهت گیریِ صحیح استفاده کنند، درآمد آن استان را از همه ی معونه های دیگر بی نیاز می کند. مسئله گردشگری خیلی مهم است. 
دیدار با مسئولان اجرایی استان فارس 18/2/1387 
 
4. محصول سرپنجه ایرانی 
بناهای باستانی مربوط به قبل از اسلام، تخت جمشید و بقیه، انسان از دو نظر ممکن است به این مراکز باستانی نگاه کند اینها را باید از هم تفکیک کرد. یک نگاه این است که اینها متعلق به جباران تاریخ بوده، از این جهت نگاه منفی به اینها هست. یک جنبه ی دیگر هم وجود دارد و آن این است که این بناها محصول سرپنجه ی هنرمند ایرانی است؛ محصول فکر راقی و روشن بین ایرانی است در سالها و قرن ها پیش از این؛ این جنبه ی مثبت قضیه است. 
دیدار با مسئولان اجرایی استان فارس 18/2/1387 
 
5. مایه تفاخر 
همه ی بناهایی که از لحاظ تاریخی چه در اینجا، چه در اصفهان، چه در بقیه ی نقاط کشور، وجود دارد، از این قبیل است. درست است که جباران استفاده کردند، اما خالق و آفریننده ی این مجموعه ها کیست؟ ذهن ایرانی است، سرانگشت هنرمند ایرانی است، روحیه ی بلندنظر ایرانی است، ابتکار و ذوق ایرانی است؛ این برای یک ملت افتخار است. 
دیدار با مسئولان اجرایی استان فارس 18/2/1387 
 
6. مجسمه والرین، امپراتور روم 
یک نفری برای من نقل می کرد، می گفت رفته بودیم یونان ما را به مراکز گردشگری گوناگون می بردند و آنها را به ما نشان می دادند؛ از جمله به نقطه ای بردند، گفتند اینجا همان جایی است که سپاهیان ایرانی آمدند اینجا، از ما شکست خوردند. مردم را به یک بیابان خالی می برند و نشان می دهند که اینجا آنجایی است که ایرانی ها در آن دوره لشکرکشی کردند و در اینجا شکست خوردند. یک فضای خالی را نشان می دهند، یک ماده های تاریخی را با یک فضای خالی اثبات می کنند. خوب اینجا نزدیکی کازرون، آن طوری که شنیدم، مجسمه ی والرین است، امپراتور روم، که زانو زده در مقابل پادشاه ایران. خیلی خوب، اینجا را بروید نشان بدهید؛ این به آن در! این همه نقاط مثبتی که می تواند گذشته ی ما را نشان بدهد. 
دیدار با مسئولان اجرایی استان فارس 18/2/1387 
 
7. سعی پرثمر 
روی مسئله ی گردشگری حتماً بایستی کار شود؛ هم در زمینه ی مزارات اسلامی که بهترینش را شما در اینجا دارید، هم به وسیله ی مفاخر ادبی و هنری ما که شما عالی ترینش یعنی حافظ و سعدی را اینجا دارید، هم در زمینه ی آنچه که در گذشته ی تاریخ وجود داشته است. 
دیدار با مسئولان اجرایی استان فارس 18/2/1387 
 
8. چرا اینها را نشان ندهیم؟ 
در دنیا از چیزهایی که جنبه افتخار آمیز هم ندارد، گاهی اوقات به عنوان مفاخر تاریخی استفاده می کنند. آن کسانی که مفاخر تاریخی را ندارند، برای خودشان خلق می کنند! ما این همه مفاخر تاریخی داریم. این همه چیزهایی که مایه تفاخر ملت ایران است، اعتماد به نفس ملت ایران است، چرا اینها را نشان ندهیم. 
دیدار با مسئولان اجرایی استان فارس 18/2/1387 
 
9. استخراج گنجینه ها 
ما احتیاج داریم به امید، به شوق، به کار به اعتماد به نفس، به کم کردن تکیه بر بیگانگان، به فرهنگشان، به رفتارشان، به بخشنامه های فکری و فرهنگی شان، ما احتیاج داریم به جوشیدن از درون به استخراج گنجینه هایی که در میراث فرهنگی ماست. 
دیدار با مسئولان اجرایی استان فارس 18/2/1387 
 
10. عامل وسوسه کننده ی قدرت های استکباری 
این همه منابع طبیعی، این میراث عظیم فرهنگی، این نیروی انسانی کارآمد و با استعداد، این بازار بزرگ برای محصولات غربی، این نفت و گاز ارزشمندی که در این کشور هست، اینها وسوسه کننده ی قدرت های استکباری است. می خواهند بر اینها تسلط کامل داشته باشند. اما بیداری امت اسلامی مانع این است. 
6/2/1384 
 
11. تحقیر میراث فرهنگی 
در طول صد و پنجاه سال گذشته با ما این کار را کردند، اسلام و گذشته و میراث فرهنگی و ارزش های دینی و ملی و ملیت و همه چیز ما را تحقیر کردند. غربی هایی که می خواستند بر دنیا تسلط پیدا کنند، همه تمدن ها را تحقیر و بسیاری از آنها را نابود کردند. 
19/4/1383 
 
12. زیبایی کم نظیر صنایع دستی 
باید با سرمایه گذاری جدی صنایع دستی استان را رونق کامل داد و با سیاست گذاری صحیح راه ورود گسترده تولیدات هنرمندان ایرانی را به بازارهای جهانی هموار ساخت. 
19/4/1383 
 
 
13. اهتمام ویژه 
در بحث گردشگری حقیقاً ضعیف عمل می کنیم که باید اهتمام ویژه ای به میراث فرهنگی و گردشگری شود. 
19/4/1383 
 
14. احساس هویت 
مقیدم در همه دیدارهای استانی، اجمالی از شناسنامه آن شهرستان را به یاد مردم عزیز آن خطه بیاورم تا احساس افتخار و هویت و شخصیت کنند. امروز یکی از برنامه های اصلی دشمن، جنگ روانی برای کوبیدن احساس هویت و شخصیت ملت عزیز ماست. 
15/4/1383 
 
15. احساس بزرگی و اِغناء 
در دنیا عالی ترین دستاوردها و میراث های فرهنگی یک ملت را گاهی کوچک می کنند و آن ملت را از آن دستاوردها بیزار می کنند؛ در دنیا این کار شناخته شده ای است؛ اما حقیقت قضیه همین چیزی است که را حس می کنیم. 
دیدار نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی 27/3/1383 
 
16. اوج هنر معماری 
آثار تاریخی و باستانی نشان دهنده اوج هنر عماری در میان این مردم در طول تاریخ گذشته است. اینها چیزهایی است که گذشته تاریخی یک ملت را رنگ و رونق می بخشد و مردم می توانند گذشته، تاریخ و ریشه های خود را پیدا کنند. 
21/7/1382 
 
17. برجستگی های کشور 
کشور بزرگ و ملت عظیم الشأن ما علاوه بر جهات تاریخی و فرهنگی و میراث بسیار گران قیمتی که از گذشته دارد، خود او آفریننده افتخارات و ارزش هاست. 
15/2/1382 
 
18. تحول اخلاقی 
در شرایط کنونی که ما برخوردار از کشوری بزرگ و با عظمت، دارای سابقه ی تاریخی مهم با فرهنگ بسیار متعالی و درخشان در طول تاریخ، با میراث ارزشمندی از گذشته و با ثروت های فراوان مادی، ملتی با این عظمت زندگی می کند، جا دارد که مردم ما، تحول اخلاقی را در خودشان به وجود آورند. 
1/1/1373 
 
19. رابطی برای میراث فرهنگی 
ادبیات در حقیقت رابط میراث فرهنگی یک کشور از نسلی به نسل دیگر است؛ که اگر نباشد، ما می توانیم پزشک و مهندس و صنعت گر و عالم داشته باشیم، اما برای دنیای دیگری؛ نه برای دنیای این جامعه و این مز و بوم. 
دیدار با اعضای «گروه ادب و هنر» صدای جمهوری اسلامی ایران 5/12/1370 
 
منبع بیانات: روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
 
google-buzz twitter digg facebook linkedin
کلید واژه
 
نظرات | 0 نظر
captcha
Page Generated in 0/1155 sec